קידום נוער בסיכון

ממטרות העמותה:

"העמותה תפעל לסייע לבני, לבנות נוער ולצעירים במצבי סיכון הנמצאים בתהליכי גמילה ושיקום באמצעות הכשרתם המקצועית, בניית חוסן נפשי וחיזוק תחושת שייכות לקהילה."

בחברה החרדית שיעורי הנשירה גבוהים ביותר. בחברה המנדה ומחרימה בני נוער שאינם הולכים בתלם, בהעדר הכשרה מקצועית או קהילה תומכת לשינוי באורח חיים – בני הנוער הנושרים עלולים להדרדר בקלות לחיי פשיעה הכוללים שימוש בסמים ובאלימות.

באמצעות חוגי אומנויות לחימה והכשרה בתחום, פרויקט Strongers  של עמותת חרדים לקצב הינו שילוב ייחודי המעניק לנוער בסיכון תחושת שייכות ומטרה יחד עם הכשרה מקצועית. הפרויקט נועד לתת מענה בתחומים הבאים:

  • סיוע - הקמת גוף מסייע לנוער בסיכון בתוך הקהילה המעניק מענה לצרכי הנוער
  • הכוונה - צוות מקצועי התומך ומכוון את בני הנוער לקבל סיוע מקצועי מהרשויות
  • תיווך - בין בני נוער נושרים לבין משפחותיהם או גורמי הרווחה וההשכלה.
  • התמקצעות - מציאת פיתרונות תעסוקתיים - הכשרה מקצועית והשמה בתעסוקה.
  • מניעת אלימות - העלאת הביטחון העצמי, סיוע בגמילה מחיי רחוב, הענקת תחושת שייכות ומטרה עם אופק לשינוי באמצעות חוגי אומנויות לחימה וספורט

מוכנים ???
סטודיו אסאי החדש בדרך!

פרויקט מימון המונים למען הרחבת הפעילות לנוער בסיכון
ובעלי מוגבלויות כולם מתגייסים!